Lotterihistorien bak UNICEF-lotteriet

Lotterihistorien bak UNICEF-lotteriet

Lotterihistorien bak UNICEF-lotteriet

Skrevet av Aurora. Først publisert 05.09.2017.

Lotterispill er et fenomen som har eksistert rundt om i verden i lang tid – faktisk kan lotto i Europa spores helt tilbake til renessansen på 1500-tallet hvor befolkningen i Italia veddet på hvilke adelsmenn som skulle utgjøre landets regjering.

Tradisjonelt sett har lotterier blant annet blitt brukt som et verktøy for å samle inn penger til veldedige formål. Også i Norge har vi hatt denne tradisjonen. Allerede i 1946 vedtok Stortinget Norges første Lov om tipping, og ut fra dette så Norsk Tipping dagens lys.

Norsk Tipping startet med tipping, og etter hvert som organisasjonen utviklet seg ble også klassiske lotterispill innført. Lotto som vi kjenner det er faktisk ikke eldre enn at det ble lansert i Norge i 1986! Overskudd fra Norsk Tipping har lenge gått til gode formål, og dette har utviklet seg fra å gjelde sportsrelaterte formål til å også blant annet inkludere kultur, frivillige lag og foreninger.

Monopol i det norske spillmarkedet har vært praksisen i lang tid, men private organisasjoner har tidligere hatt lov til å plassere ut og drifte egne spilleautomater. Dette var en inntektskilde for norske veldedige organisasjoner i mange år. I 2007 ble det meste av spilleautomater fjernet fra butikker, og med det forsvant denne inntektskilden.

I 2007 fikk Pantelotteriet statlig godkjenning for første gang, og Røde Kors fikk da i 2008 en lotteribasert inntektskilde. Siden den gang har det vært spørsmål om det skal åpnes for flere private aktører, og i 2015 ble det vedtatt endringer som åpnet for at det skulle gis inntil fem lotterilisenser til veldedige og samfunnsnyttige aktører med en internasjonal profil.

UNICEF er en av hittil to godkjente organisasjoner, og dermed startet utviklingen av UNICEF-lotteriet. UNICEF Norge har valgt Lottovate Limited, en nettbasert lotteritjenesteleverandør med base i Storbritannia, til å drifte UNICEF-lotteriet. Lottovate har lang og solid erfaring med lotterier til veldedige formål i flere europeiske land, og med UNICEF-lotteriet håper vi på å skape en ny og viktig inntektskilde til UNICEFs arbeid.

Relevante artikler