UNICEF-lotteriet sponses av Lottovate

UNICEF-lotteriet sponses av Lottovate

UNICEF-lotteriet sponses av Lottovate

Skrevet av Benedicte. Først publisert 11.04.2018.

UNICEF-lotteriet er en av de mange måtene UNICEF Norge tenker nytt på, og med Lottovate som driftsselskap representerer lotteriet en ny, kostnadsfri og ikke minst stabil inntektskilde for UNICEF.

Tildelt lotterikonsesjon

Takket være et samarbeid med Lottovate, ble UNICEF Norge i 2016 en av få, utvalgte organisasjoner som ble tildelt en meget ettertraktet lotterikonsesjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Denne konsesjonen gjør det mulig for ideelle organisasjoner å drifte lotteri i Norge.

Støtte til gode formål

Å kombinere lotteri og støtte til gode formål er et konsept vi har tro på, og som vi har sett bevis for at fungerer i resten av Europa. I Nederland finner vi blant annet Postkodelotteriet, og i England finner du Helselotteriet. Begge lotteriene har samlet inn store beløp til hjelpeorganisasjoner og andre veldedige organisasjoner, og vi håper at UNICEF-lotteriet skal ha samme suksess i Norge!

Nettbasert

Lottovate er en nettbasert lotteritjenesteleverandør som har lang og solid erfaring med lotterier til fordel for veldedighet i flere europeiske land, og det er nettopp av denne grunn at UNICEF Norge valgte Lottovate til å drifte og finansiere lotteriet. Lottovate har teknologien og erfaringen nødvendig for å drifte lotteriet, og samarbeider tett med UNICEF Norge for å gjøre UNICEF-lotteriet til folks førstevalg når det kommer til lotteri til støtte for gode formål i Norge.

Fordeles slik

Vi ønsker å være helt åpne om hvordan kupongprisen blir fordelt. Når du kjøper en kupong i UNICEF-lotteriet så vil 40 prosent gå til premier, 30 prosent gå direkte til UNICEFs arbeid og 30 prosent gå til Lottovate. De 30 prosentene som går til Lottovate dekker blant annet markedsføringskostnader, daglig drift, administrasjon og mye mer. Denne kostnadsfordelingen garanterer at 30 prosent går uberørt til det gode arbeidet UNICEF utretter verden rundt, uten at UNICEF trenger å påta seg hverken kostnadene, tiden det tar eller den finansielle risikoen ved å drive et lotteri.

Ingen innsamlede midler til drift

Det er også viktig å presisere at ingen av UNICEF Norges innsamlede midler går til drift av UNICEF-lotteriet. Takket være kostnadsfordelingen nevnt ovenfor representerer lotteriet kun en inntekt for UNICEF. Lotteriet vil med andre ord aldri ta midler vekk fra UNICEFs viktige arbeid, men heller tilføre en ny innsamlingsmetode som kan hjelpe UNICEF med å kunne hjelpe enda flere mennesker!

Appellere til de som liker spenning

Vi håper at lotteriet vil appellere til de i Norge som liker spenningen og moroa med tradisjonelt lotterispill, men som samtidig ønsker å utrette en skikkelig god gjerning når de spiller. Hvert eneste kupongkjøp er med på å hjelpe UNICEFs arbeid, slik at man som deltager både automatisk støtter gode formål, samtidig som man får muligheten til å vinne!