Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Skrevet av Benedicte. Først publisert 15.06.2017.

Tyrkia er det landet med flest syriske flyktninger. Siden konflikten i Syria begynte har nesten 3 millioner syrere flyktet over grensen og bosatt seg i Tyrkia. Av disse er omtrent 1,3 millioner barn, og mange av dem er i skolealder. Myndighetene i Tyrkia, med hjelp fra internasjonale organisasjoner, har gjort en formidabel innsats i å få så mange som mulig av disse barna igang på skolen. I dag får rundt en halv million syriske barn sin skolegang i Tyrkia.

Mange har med seg opplevelser og inntrykk som vi her i Norge ikke engang kan forestille oss, og barna trenger oppfølging og hjelp til å bearbeide disse. På Al Farah Senteret i Gaziantep tilbyr de slik hjelp, ikke bare til de yngste, men til alle i familien. Målet er å hjelpe utsatte mennesker til å håndtere hverdagen i en vanskelig situasjon. Al Farah senteret er et av mange slike sentre i Tyrkia som er drevet med støtte fra UNICEF og andre internasjonale organisasjoner.

I flyktningeleiren Nizip 1 i Gaziantep, gir UNICEF håp til barna gjennom en midlertidig skole. Det betyr at i denne flyktningeleiren, hvor det bor mer enn 5 000 barn, har over 4 000 barn tilbud om skolegang. UNICEF tilbyr også her veiledning for familier med psykososial støtte til de barna som trenger det.

Mye bra er gjort i Tyrkia allerede, og det er mange som får den hjelpen og oppfølgingen de behøver i en usikker situasjon. Allikevel står ennå rundt 40 % av syriske barn i Tyrkia uten skolegang. Dette ønsker UNICEF i samarbeid med EU å endre på, og annonserte derfor i mars 2017 et program som har som mål å tilby skolegang til 230 000 barn.

Dette er et ambisiøst prosjekt, men et viktig steg for å unngå en «tapt generasjon» av barn. Håpet er at når det en dag har blitt fred i Syria, står det klar en utdannet generasjon som har kunnskapen og viljen til å bygge opp landet igjen. UNICEF er en viktig støttespiller for å nå dette målet.