Tidlig læring i Mali

Tidlig læring i Mali

Tidlig læring i Mali

Skrevet av Aurora. Først publisert 19.06.2017.

De første fem årene av et barns liv er med på å forme deres fremtid. Dersom barn har ubegrenset tilgang på omsorg og kjærlighet og blir kontinuerlig stimulert og oppmuntret, utvikler de kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter som trengs videre i voksenlivet. Derfor er tidlig utvikling og læring veldig viktig.

UNICEF tror på en verden hvor alle barn har et likt utgangspunkt for livet. Tidlig utvikling og læring spiller en viktig rolle i dette. Studier viser at barn som går i barnehage eller annen form for førskoleaktiviteter i større grad vil lykkes i formell skolegang enn de barna som ikke får disse mulighetene. Derfor jobber UNICEF strategisk med å fokusere på utvikling og læring for barn under fem år.

I Mali gikk kun fem prosent av barna under fem år i barnehage eller hadde andre organiserte førskoleaktiviteter i 2015. I særskilte regioner av Mali var dette nummeret helt nede i under to prosent. Det er nedslående når man vet hvor god effekt slik læring og utvikling har.

Derfor har UNICEF og andre samarbeidspartnere gått sammen om å gi finansiell støtte til programmer som sørger for førskoleaktiviteter for barn og oppmuntrer til tidlig læring og utvikling. Minst like viktig er også programmer som retter seg mot foreldre og omsorgspersoner, og som lærer dem hvor viktig tidlig utvikling er for barna deres.

I landsbyen Songho, sentrale Mali, bor pappa Hama og sønnen Moussa på fire år. Gjennom deltakelse på et lokalt aktivitetssenter har Moussa blitt en nysgjerrig fireåring som konstant stiller spørsmål.

«Før var han sjenert og redd for mennesker» sier Hama. «Nå nøler han ikke en gang med å synge høyt! Noen ganger vet han ting som storebroren hans i tredje klasse ikke engang vet.»

For å oppnå en virkelig rettferdig verden hvor alle barn stiller likt for fremtiden er tidlig læring og utvikling viktig. UNICEFs prosjekter gjør dette mulig.