Støtte til dem som trenger det mest

Støtte til dem som trenger det mest

Støtte til dem som trenger det mest

Skrevet av Benedicte. Først publisert 24.07.2017.

Mer enn 200 000 barn i østlige Ukraina trenger umiddelbar og langvarig psykososial støtte etter å ha levd gjennom mer enn tre år med vold. Den pågående konflikten i Ukraina mister stadig fokus i medias søkelys, men barna som lever midt oppi det hele trenger hjelp snarest. UNICEF er klar over dette, og gir blant annet støtte til ungdomssentre der barn kan finne et fristed fra det kaoset de opplever.

Verst er konflikten i provinsene Donetsk og Luhansk, i nærheten av kontaktlinjen som skiller områdene kontrollert av regjeringen og områdene kontrollert av opprørerne. Barne- og ungdomspsykologen Anastasiya Kashyra (i rødt i bildet ovenfor) arbeider ved ungdomssentre som mottar støtte fra UNICEF i den utsatte byen Mariupol i Donetsk, 25 kilometer fra kontaktlinjen.

«Her kan barn se soldater på gaten» sier hun. «Lyden av eksplosjoner kan høres nesten hver natt, og noen ganger også om dagen.»

I slike ekstreme situasjoner er det vanskelig for barn å uttrykke hva det er de føler. Kashyra og ungdomssentrene organiserer derfor diskusjonsgrupper, personlig rådgivning så vel som kunstterapi for å hjelpe barna med å uttrykke det tunge og vanskelige de opplever.

Alle tjenestene tilgjengelig på ungdomssentrene er gratis. De fire ungdomssentrene som mottar støtte fra UNICEF tiltrekker omkring 1000 unge besøkende hver måned, og bistår med opptil 150 personlige rådgivningstimer for de som trenger det.

Fortsatt er det mange som trenger hjelp. Innsatsen til sosialarbeiderne, psykologene og spesiallærerne som arbeider til alle døgnets tider for barnas beste er upåklagelig, men slik situasjonen er i dag trenger de støtte utenfra. UNICEF fortsetter derfor å dedikere midler til ungdomssentrene i Mariupol, og arbeider aktivt for å samle inn ytterligere midler for å kunne hjelpe utsatte barn og familier i området.  Takket være UNICEF og de ansatte ved ungdomssentrene kan hvert barn og hver ungdom som møter opp få muligheten til å oppleve lyspunkt i en ellers problematisk hverdag.

En fars kjærlighet

En fars kjærlighet

En fars kjærlighet

Skrevet av Aurora. Først publisert 26.06.2017.

I Uganda var 56 % av befolkningen under 18 år i 2015, noe som gjør at landet har en av de yngste befolkningene i verden. I gjennomsnitt føder hver kvinne seks barn, noe som betyr at landet vil ha doblet befolkningen i løpet av de neste 25–30 årene. Det gjør at tidlig læring og barns utvikling vil være viktig i årene fremover, både for landets samfunnsmessige og økonomiske utvikling. All statistikk og forskning understreker nemlig viktigheten av små barns utvikling og læring.

Abraham, 25 år, har nylig blitt pappa. Den lille har fått navnet Angolere, og omtales stolt som «arvingen hans» i landsbyen der han og kona Vicky bor. Som nybakt far er læringskurven bratt. Abraham forteller at under graviditeten fikk de råd fra helsesenteret. «Jeg lærte at jeg måtte gi kona mi ekstra støtte, og sørge for at hun ikke stresset unødig.»

Abraham og Vicky tilhører Karamoja-klanen. En viktig kulturell norm for dem er at mannen i huset flytter ut de første to månedene etter at et barn er født. Svigermoren hans har tatt hans plass, for å hjelpe og støtte den nybakte moren. Abraham er bestemt på at dette ikke skal hindre han i å stille opp for Vicky og Angolere, og han er hjemme så mye han kan.

«Når barnet mitt er urolig, vugger jeg han forsiktig, og synger en sang om kveg for ham», sier Abraham. Når han gjør dette blir babyen lykkeligere, noe som Abraham sier er veldig viktig for han som far.

Abraham og Vicky har fått informasjon om hvor viktig det er at Angolere, og alle andre små barn, blir stimulert og oppfordret til læring og utvikling fra en tidlig alder. Abraham drømmer om at sønnen en dag skal utdanne seg som lege.

Regionen de bor i har store utfordringer med langvarig tørke. Mat er ikke alltid det enkleste å få tak i, og mange barn i regionen er underernært, noe som påvirker utviklingen deres. Abraham er fast bestemt på å ikke være som mange andre som kun forsørger familien på durra, som er en type korn. «Jeg vil være annerledes. Jeg vil jobbe hardt så barnet mitt har tilgang på nok melk. Jeg ønsker å skaffe mange ulike typer mat.»

Livet i Uganda kan være vanskelig for mange. UNICEF jobber for å spre informasjon om viktigheten av tidlig læring og riktig stimulering for barns utvikling. Dette er arbeid som Abraham, Vicky og Angolere høster frukter av, og som gir dem kunnskap til å sørge for et hjem fylt av kjærlighet, omsorg og lek.

Tidlig læring i Mali

Tidlig læring i Mali

Tidlig læring i Mali

Skrevet av Aurora. Først publisert 19.06.2017.

De første fem årene av et barns liv er med på å forme deres fremtid. Dersom barn har ubegrenset tilgang på omsorg og kjærlighet og blir kontinuerlig stimulert og oppmuntret, utvikler de kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter som trengs videre i voksenlivet. Derfor er tidlig utvikling og læring veldig viktig.

UNICEF tror på en verden hvor alle barn har et likt utgangspunkt for livet. Tidlig utvikling og læring spiller en viktig rolle i dette. Studier viser at barn som går i barnehage eller annen form for førskoleaktiviteter i større grad vil lykkes i formell skolegang enn de barna som ikke får disse mulighetene. Derfor jobber UNICEF strategisk med å fokusere på utvikling og læring for barn under fem år.

I Mali gikk kun fem prosent av barna under fem år i barnehage eller hadde andre organiserte førskoleaktiviteter i 2015. I særskilte regioner av Mali var dette nummeret helt nede i under to prosent. Det er nedslående når man vet hvor god effekt slik læring og utvikling har.

Derfor har UNICEF og andre samarbeidspartnere gått sammen om å gi finansiell støtte til programmer som sørger for førskoleaktiviteter for barn og oppmuntrer til tidlig læring og utvikling. Minst like viktig er også programmer som retter seg mot foreldre og omsorgspersoner, og som lærer dem hvor viktig tidlig utvikling er for barna deres.

I landsbyen Songho, sentrale Mali, bor pappa Hama og sønnen Moussa på fire år. Gjennom deltakelse på et lokalt aktivitetssenter har Moussa blitt en nysgjerrig fireåring som konstant stiller spørsmål.

«Før var han sjenert og redd for mennesker» sier Hama. «Nå nøler han ikke en gang med å synge høyt! Noen ganger vet han ting som storebroren hans i tredje klasse ikke engang vet.»

For å oppnå en virkelig rettferdig verden hvor alle barn stiller likt for fremtiden er tidlig læring og utvikling viktig. UNICEFs prosjekter gjør dette mulig.

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Skrevet av Benedicte. Først publisert 15.06.2017.

Tyrkia er det landet med flest syriske flyktninger. Siden konflikten i Syria begynte har nesten 3 millioner syrere flyktet over grensen og bosatt seg i Tyrkia. Av disse er omtrent 1,3 millioner barn, og mange av dem er i skolealder. Myndighetene i Tyrkia, med hjelp fra internasjonale organisasjoner, har gjort en formidabel innsats i å få så mange som mulig av disse barna igang på skolen. I dag får rundt en halv million syriske barn sin skolegang i Tyrkia.

Mange har med seg opplevelser og inntrykk som vi her i Norge ikke engang kan forestille oss, og barna trenger oppfølging og hjelp til å bearbeide disse. På Al Farah Senteret i Gaziantep tilbyr de slik hjelp, ikke bare til de yngste, men til alle i familien. Målet er å hjelpe utsatte mennesker til å håndtere hverdagen i en vanskelig situasjon. Al Farah senteret er et av mange slike sentre i Tyrkia som er drevet med støtte fra UNICEF og andre internasjonale organisasjoner.

I flyktningeleiren Nizip 1 i Gaziantep, gir UNICEF håp til barna gjennom en midlertidig skole. Det betyr at i denne flyktningeleiren, hvor det bor mer enn 5 000 barn, har over 4 000 barn tilbud om skolegang. UNICEF tilbyr også her veiledning for familier med psykososial støtte til de barna som trenger det.

Mye bra er gjort i Tyrkia allerede, og det er mange som får den hjelpen og oppfølgingen de behøver i en usikker situasjon. Allikevel står ennå rundt 40 % av syriske barn i Tyrkia uten skolegang. Dette ønsker UNICEF i samarbeid med EU å endre på, og annonserte derfor i mars 2017 et program som har som mål å tilby skolegang til 230 000 barn.

Dette er et ambisiøst prosjekt, men et viktig steg for å unngå en «tapt generasjon» av barn. Håpet er at når det en dag har blitt fred i Syria, står det klar en utdannet generasjon som har kunnskapen og viljen til å bygge opp landet igjen. UNICEF er en viktig støttespiller for å nå dette målet.

Hungersnød i Sør-Sudan

Hungersnød i Sør-Sudan

Hungersnød i Sør-Sudan

Skrevet av Benedicte. Først publisert 05.06.2017.

Da Sør-Sudan ble en selvstendig stat i 2011 brant håpet om en bedre fremtid sterkt i manges hjerter, men årene siden har vært vanskelige. I begynnelsen av 2017 ble det erklært hungersnød i deler av landet – den første hungersnøden som har blitt kunngjort på verdensbasis på flere år. Sammen med Verdens matvareprogram har UNICEF stilt opp også i Sør-Sudan, og sammen har de gitt livsviktig hjelp til over 145 000 mennesker – inkludert 33 000 barn under fem år.

Det er ikke lett å nå mange av de som er utsatt for hungersnød i Sør-Sudan. Nesten to millioner mennesker, og nesten en million barn, har grunnet vold og konflikt måtte rømme til områder som er svært vanskelig å ta seg til. Humanitære arbeidere må derfor ferdes dypt inn i Sør-Sudan for å nå noen av de menneskene som trenger hjelp mest.

Det er nettopp på grunn av situasjoner som disse at UNICEF og Verdens matvareprogram i 2014 designet mobile nødhjelpsgrupper som går under navnet Integrated Rapid Response Mechanism (IRRM). Disse gruppene spesialiserer seg på å bistå med hurtig hjelp til desperate familier via luftveier eller elveløp. Siden da har gruppene hjulpet mer enn en million mennesker.

Sør-Sudan har også heldigvis fått hjelp fra IRRM. 13 nødhjelpsgrupper har blitt sendt til områder i delstaten Unity, der over 100 000 mennesker fordelt over to fylker er rammet av hungersnød. Takket være flere vellykkede oppdrag har UNICEF vaksinert over 25 000 barn mot polio og meslinger, gitt over 11 500 husstander tilgang til trygt vann, sørget for at over 15 000 husstander har fått tilgang til hygieneprodukter, og mye mer.

UNICEF har hjulpet en mengde barn og familier siden 1946 da hjelpeorganisasjonen ble opprettet. For å drive sitt humanitære arbeid er UNICEF helt avhengig av økonomiske bidrag fra regjeringer og private givere. Med UNICEF-lotteriet ønsker vi å opprette en ny inntektskilde for UNICEF, slik at vi sammen kan hjelpe enda flere av de som trenger det mest.

Økt kunnskap og bedre helse

Økt kunnskap og bedre helse

Økt kunnskap og bedre helse

Skrevet av Benedicte. Først publisert 31.05.2017.

Landsbyen Békamba i sørvestlige Tsjad tiltrekker seg kvinner fra både fjern og nær. Her finnes nemlig ett av mange helsesentre som mottar støtte fra UNICEF, hvor mødre kan komme med barna sine for å få dem vaksinert mot blant annet meslinger, tuberkulose, stivkrampe og influensa.

Idéita Kaltouma (bildet ovenfor) er en av mødrene som priser seg lykkelig for at dette senteret eksisterer. Som en av innbyggerne i Békamba kan hun nå enkelt sørge for at barna hennes får livsviktige rutinevaksinasjoner, deltar i vaksinasjonskampanjer og at de mottar andre, grunnleggende helsetjenester.

«Familier i Békamba er heldige som har tilgang til helsesenteret her i landsbyen vår» sier Kaltouma. «I dag er datteren min frisk.»

Økt kunnskap og bedre helse
Tålmodige mødre venter i kø for å få sine barn vaksinert.

Det er ikke enkelt å bistå med temperatursensitive vaksiner i et land der elektrisitet kan være en mangelvare. Det er derfor UNICEF, WHO og myndighetene i Tsjad har investert fire millioner amerikanske dollar i å gjenoppbygge temperaturkontrollerte forsyningskjeder i helsesentre som det i Békamba.

Teknologiske forbedringer som dette gjør det også mulig med hjemmebesøk til familier som ikke har mulighet til å komme seg til helsesentrene. Trebarnsmoren Eugénie Maya er en av mange mødre som bor for langt unna Békamba til å kunne komme seg dit selv, så når vaksinasjonsteamet tropper opp på døren blir de tatt imot med et fornøyd smil.

Maya har imidlertid ikke alltid forstått eller akseptert viktigheten av vaksiner. Som mange andre steder i verden, eksisterer det fordommer og skepsis mot vaksiner også i Tsjad.

«Til å begynne med ville jeg ikke at barna mine skulle vaksineres på grunn av det jeg hadde hørt om vaksiner. Folk sa at vaksiner kunne forårsake andre sykdommer, så jeg gjemte barna mine hver gang det var vaksinasjonskampanjer,» sier Maya.

Nettopp på grunn av dette jobber UNICEF sammen med landsbyautoriteter og religiøse ledere for å informere og overbevise lokalsamfunn om at vaksinasjon er viktig og redder liv. Det blir ofte en del diskusjoner og besøk før holdningene endres og kunnskapen øker, men det er verdt det: Maya og mannen hennes ble til slutt overbevist, og har nå vaksinert barna sine mot polio.

Takket være UNICEF er den globale forståelsen for vaksinasjon på bedringens vei, og kvinner som Kaltouma og Maya er med på å spre disse positive holdningene. Vaksiner kan redde liv, og det gjør også økt kunnskap.

Innovasjon for vann

Innovasjon for vann

Innovasjon for vann

Skrevet av Aurora. Først publisert 31.05.2017.

Vann er den naturressursen vi alle trenger for å overleve. I Dedougou, vest i Burkina Faso, finnes det landsbyer som ikke har hatt tilgang til rent vann før nå nylig. Denne historien er fra Kore, en av disse landsbyene.

36 år gamle Fatouma har bodd i Kore hele livet. Hun forteller at det er ikke mye som har forandret seg her i løpet av årene. Gjennombruddet kom i 2014, da det nye vannpunktet ble ferdigstilt og den lille landsbyen endelig fikk tilgang til rent vann. Fatouma kan fortelle at vannet smaker mye bedre etter at vannpunktet ble åpnet. Barna hennes blir ikke syke like ofte som før, for de slipper å drikke forurenset vann fra den gamle brønnen.

Landsbysjefen er enig. «Vi har fått tilbake god helse. Det er en veldig spesiell gave.»

Midler som UNICEF samler inn blir mange steder gitt til lokale styresmakter eller ideelle organisasjoner som jobber for samfunnsutvikling. Vannpunktet i Kore er bygget med støtte fra en av disse organisasjonene.

De har startet et pilotprosjekt hvor de lærer lokalbefolkningen teknikker for å manuelt bore etter vann og bygge vannpunkter. Alle delene som trengs for å bygge og montere vannpunktet blir også laget lokalt. Dette gir ikke bare rent vann til landsbyene i regionen, men betyr også at det skapes flere jobber.

Landsbyboere henter vann på et av mange dyrebare vannpunkter.
Landsbyboere henter vann på et av mange dyrebare vannpunkter.

Mahamadou er en av de som har fått opplæring og jobb gjennom programmet. Han sier: «Vi trenger flere nye vannpunkt i dette området, vi trenger rent vann til familiene våre. Jeg vil gjerne hjelpe til slik at flere får tilgang på rent vann. Jeg kan også tjene penger for å forsørge familien min.»

Innovasjon trengs over hele verden. Det er ingen tvil om at pilotprosjektet som er satt i gang har stor betydning for de som bor i regionen. Fatouma har nå tilgang på rent vann til seg selv og barna sine. Mahamadou har fått en mulighet til å hjelpe flere landsbyer i nærområdet, samt en betalt jobb. Tilgangen på rent vann sprer seg i Dedougou-regionen i Burkina Faso. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Det beste for barna

Det beste for barna

Det beste for barna

Skrevet av Benedicte. Først publisert 31.05.2017.

I Republikken Benin i Vest-Afrika finnes det et fristed der jenter som har det vanskelig og føler seg fortapt kan finne nytt håp. Fristedet vi snakker om er Salesian Sisters; et senter og midlertidig hjem som hjelper over 500 jenter i året. Denne historien handler om tenåringsjenta Solange, hennes opphold på senteret, og om hvordan livet hennes har snudd seg og åpnet nye muligheter for fremtiden.

Som mange andre jenter som har endt opp på døren hos Salesian Sisters, bar Solange med seg en vanskelig fortid, en usikker nåtid og en uklar fremtid. Fra å føle seg helt alene i verden – uten familie eller noen til å ta vare på seg – ble Solange møtt av et mangfold omsorgsfulle personer på Salesian Sisters, der alle ville det beste for henne.

Regjeringen i Benin har gjennom flere år jobbet for å beskytte og fremme barns rettigheter, men det gjenstår fortsatt mye arbeid for at alle barn skal få muligheten til å oppleve en trygg og lykkelig barndom. For å bidra støtter UNICEF både regjeringen i Benin og lokale, frivillige organisasjoner og prosjekter. Som et direkte resultat av dette har mer enn 13 000 barn, inkludert Solange, fått tilgang til blant annet sosiale og juridiske tjenester.

I sitt nye hjem fant Solange håp. Takket være støtte fra UNICEF og andre aktører får alle barna som bor her tilgang til medisinsk og psykologisk oppfølging, i tillegg til utdannelse og yrkesopplæring. Jentene kan bo her i alt fra en dag til flere år, avhengig av om det finnes trygge omgivelser de kan flytte til utenfor senteret når de har fått den hjelpen de trenger. I ly av denne omsorgen får barn som Solange endelig muligheten til å leve som andre barn på sin egen alder, med lek, skolegang og drømmer om fremtiden. Selv drømmer Solange om å åpne sin egen skjønnhetssalong, og om en datamaskin slik at hun kan holde kontakten med vennene sine.

Uansett hvor Solange og resten av disse jentene en gang kom fra, ønsker UNICEF og Salesian Sisters at veien deres videre i livet preges av trygghet og forventninger. Når vi innser at fremtiden formes av barn med drømmer, er det også enkelt å se at det beste for barna er det beste for oss alle.