Tap og vinn med samme sinn

Tap og vinn med samme sinn