Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern

1. Behandlingsansvarlig

Lottovate Limited er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Noen oppgaver knyttet til dette, men ikke ansvaret, er delegert til andre selskap i vårt konsern.

2. Formålet med behandling av personopplysninger

Lottovate behandler personopplysningene for følgende formål: for å foreta sikker identifisering av kundene, utbetaling av premier, yte service, produsere statistikk og gjennomføre ansvarlige markedsaktiviteter, samt føre kontroll med spilleaktivitet på våre systemer.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det er frivillig å være kunde hos oss. Ved inngåelse av kundeforholdet samtykker du til vilkårene som følger av Kundeavtalen, samt aksepterer herværende personvernerklæring og vår behandling av dine personopplysninger. Samtykket kan på et hvert tidspunkt trekkes tilbake.

4. Hvilke personopplysninger behandles

Opplysningene som vi mottar om deg brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler. Vi bruker ditt navn, din adresse, IP-adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt ditt bankkontonummer og bankkortnummer. Vi tildeler deg en spillerkonto som brukes til å administrere kundeforholdet. Vi kan analysere ditt spillemønster for å forsøke å forhindre uheldig spilleadferd.

5. Innsamling av opplysninger

For å foreta alders- og identitetskontroll benytter vi BankID som verifiseringsmetode. Manuell verifisering av alder og identitet gjennom påkrevet dokumentasjon kan også finne sted for å oppfylle myndighetspålagte krav i forbindelse med dette.

Når du kjøper lodd eller bruker våre tjenester, lagrer og behandler vi disse dataene til bruk for gjennomføringen av kjøpet, identitetskontroll og for å yte god service til deg som kunde. Hvis du ikke ønsker denne behandlingen av dine personopplysninger, kan du ikke åpne spillerkonto og kjøpe lodd i lotteriet.

Vi sammenstiller innsamlet informasjon ved bruk av verktøy og tjenester fra tredjeparts leverandører. På våre nettsider kan det bli det benyttet informasjonskapsler (cookies). Våre retningslinjer for informasjonskapsler og mer opplysninger om dette finner du her.

6. Frivillig å utlevere opplysninger

Gjennom å samtykke til Kundeavtalen gir du oss anledning til å bruke innsamlet data til våre tjenester. Du kan når som helst si opp ditt kundeforhold. Ved avslutning av kundeforhold vil innestående midler på spillekonto bli utbetalt.

7. Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi følger Norges til en hver tid gjeldende regler om behandling av personopplysninger.

Vi utlever normalt ikke dine personopplysninger til andre virksomheter. I enkelte tilfeller har vi likevel valgt å bruke tredjeparts leverandører for deler av behandlingen av dine opplysninger. I de tilfeller vi har behov for å la en databehandler behandle dine personopplysninger benyttes en norsk/EU-godkjent Databehandleravtale.

I tillegg kan navn og epostadresser bli utlevert til UNICEF for at UNICEF skal kunne be om donasjoner og bistand til sitt humanitære arbeid. Personopplysningene vil også kunne bli brukt til å gjennomføre markedsaktiviteter knyttet til UNICEFs generelt, samt Lottovates lotterier spesielt. Slik bruk vil kun skje i tråd med markedsføringslovens og lotterilovens bestemmelser.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre tredjeparter bortsett fra hvis dette er pålagt oss gjennom lovgivning.

8. Sletting og lagring av dine opplysninger

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, for å yte god service og så lenge kundeforholdet er aktivt. Lagringen skjer i våre interne spillsystemer og kundesystemer. Vi vurderer fortløpende behovet for lagringen og sletting, og fortar sletting hvis det ikke er behov for lagring.

9. Kundens rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dette rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte vår kundeservice. Du har rett til dataportabilitet. Dersom du mener at dine personopplysninger blir behandlet på ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet.

10. Sikring av dine opplysninger

Vi arbeider systematisk med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte dine personopplysninger. Vi tar de nødvendige steg slik at ingen uautoriserte eller uønskede personer/virksomheter skal få tilgang til dine personopplysninger. Ingen datasystem er totalt sikre, men våre sikkerhetsrutiner oppfyller god industristandard og er gode nok til å beskytte dine data. Vi har sikkerhetsrutiner implementert for å beskytte vår spillerdatabase. Adgang til denne databasen er begrenset, også internt.

Som kunde har du også noen plikter. Passord til din spillerkonto må håndteres på en sikker måte, slik at det ikke kommer uvedkommende i hende. Oppgi aldri passordet til noen, selv ikke til bank eller politi. Vi vil aldri be deg oppgi passordet, verken på telefon eller e-post. Ditt brukernavn og passord bør læres utenat.

Har du mistet passordet, eller har mistanke om at noen har fått tilgang til din spillerkonto, må du umiddelbart melde ifra til oss for å få sperret spillerkontoen.

11. Kontaktinformasjon

Juridisk navn: Lottovate Ltd.
Adresse: One New Change, EC4M 9AF, London, United Kingdom

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, kan du kontakte vår kundeservice.