En fars kjærlighet

En fars kjærlighet

En fars kjærlighet

Skrevet av Aurora. Først publisert 26.06.2017.

I Uganda var 56 % av befolkningen under 18 år i 2015, noe som gjør at landet har en av de yngste befolkningene i verden. I gjennomsnitt føder hver kvinne seks barn, noe som betyr at landet vil ha doblet befolkningen i løpet av de neste 25–30 årene. Det gjør at tidlig læring og barns utvikling vil være viktig i årene fremover, både for landets samfunnsmessige og økonomiske utvikling. All statistikk og forskning understreker nemlig viktigheten av små barns utvikling og læring.

Abraham, 25 år, har nylig blitt pappa. Den lille har fått navnet Angolere, og omtales stolt som «arvingen hans» i landsbyen der han og kona Vicky bor. Som nybakt far er læringskurven bratt. Abraham forteller at under graviditeten fikk de råd fra helsesenteret. «Jeg lærte at jeg måtte gi kona mi ekstra støtte, og sørge for at hun ikke stresset unødig.»

Abraham og Vicky tilhører Karamoja-klanen. En viktig kulturell norm for dem er at mannen i huset flytter ut de første to månedene etter at et barn er født. Svigermoren hans har tatt hans plass, for å hjelpe og støtte den nybakte moren. Abraham er bestemt på at dette ikke skal hindre han i å stille opp for Vicky og Angolere, og han er hjemme så mye han kan.

«Når barnet mitt er urolig, vugger jeg han forsiktig, og synger en sang om kveg for ham», sier Abraham. Når han gjør dette blir babyen lykkeligere, noe som Abraham sier er veldig viktig for han som far.

Abraham og Vicky har fått informasjon om hvor viktig det er at Angolere, og alle andre små barn, blir stimulert og oppfordret til læring og utvikling fra en tidlig alder. Abraham drømmer om at sønnen en dag skal utdanne seg som lege.

Regionen de bor i har store utfordringer med langvarig tørke. Mat er ikke alltid det enkleste å få tak i, og mange barn i regionen er underernært, noe som påvirker utviklingen deres. Abraham er fast bestemt på å ikke være som mange andre som kun forsørger familien på durra, som er en type korn. «Jeg vil være annerledes. Jeg vil jobbe hardt så barnet mitt har tilgang på nok melk. Jeg ønsker å skaffe mange ulike typer mat.»

Livet i Uganda kan være vanskelig for mange. UNICEF jobber for å spre informasjon om viktigheten av tidlig læring og riktig stimulering for barns utvikling. Dette er arbeid som Abraham, Vicky og Angolere høster frukter av, og som gir dem kunnskap til å sørge for et hjem fylt av kjærlighet, omsorg og lek.

Tidlig læring i Mali

Tidlig læring i Mali

Tidlig læring i Mali

Skrevet av Aurora. Først publisert 19.06.2017.

De første fem årene av et barns liv er med på å forme deres fremtid. Dersom barn har ubegrenset tilgang på omsorg og kjærlighet og blir kontinuerlig stimulert og oppmuntret, utvikler de kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter som trengs videre i voksenlivet. Derfor er tidlig utvikling og læring veldig viktig.

UNICEF tror på en verden hvor alle barn har et likt utgangspunkt for livet. Tidlig utvikling og læring spiller en viktig rolle i dette. Studier viser at barn som går i barnehage eller annen form for førskoleaktiviteter i større grad vil lykkes i formell skolegang enn de barna som ikke får disse mulighetene. Derfor jobber UNICEF strategisk med å fokusere på utvikling og læring for barn under fem år.

I Mali gikk kun fem prosent av barna under fem år i barnehage eller hadde andre organiserte førskoleaktiviteter i 2015. I særskilte regioner av Mali var dette nummeret helt nede i under to prosent. Det er nedslående når man vet hvor god effekt slik læring og utvikling har.

Derfor har UNICEF og andre samarbeidspartnere gått sammen om å gi finansiell støtte til programmer som sørger for førskoleaktiviteter for barn og oppmuntrer til tidlig læring og utvikling. Minst like viktig er også programmer som retter seg mot foreldre og omsorgspersoner, og som lærer dem hvor viktig tidlig utvikling er for barna deres.

I landsbyen Songho, sentrale Mali, bor pappa Hama og sønnen Moussa på fire år. Gjennom deltakelse på et lokalt aktivitetssenter har Moussa blitt en nysgjerrig fireåring som konstant stiller spørsmål.

«Før var han sjenert og redd for mennesker» sier Hama. «Nå nøler han ikke en gang med å synge høyt! Noen ganger vet han ting som storebroren hans i tredje klasse ikke engang vet.»

For å oppnå en virkelig rettferdig verden hvor alle barn stiller likt for fremtiden er tidlig læring og utvikling viktig. UNICEFs prosjekter gjør dette mulig.

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Håp for syriske skolebarn i Tyrkia

Skrevet av Benedicte. Først publisert 15.06.2017.

Tyrkia er det landet med flest syriske flyktninger. Siden konflikten i Syria begynte har nesten 3 millioner syrere flyktet over grensen og bosatt seg i Tyrkia. Av disse er omtrent 1,3 millioner barn, og mange av dem er i skolealder. Myndighetene i Tyrkia, med hjelp fra internasjonale organisasjoner, har gjort en formidabel innsats i å få så mange som mulig av disse barna igang på skolen. I dag får rundt en halv million syriske barn sin skolegang i Tyrkia.

Mange har med seg opplevelser og inntrykk som vi her i Norge ikke engang kan forestille oss, og barna trenger oppfølging og hjelp til å bearbeide disse. På Al Farah Senteret i Gaziantep tilbyr de slik hjelp, ikke bare til de yngste, men til alle i familien. Målet er å hjelpe utsatte mennesker til å håndtere hverdagen i en vanskelig situasjon. Al Farah senteret er et av mange slike sentre i Tyrkia som er drevet med støtte fra UNICEF og andre internasjonale organisasjoner.

I flyktningeleiren Nizip 1 i Gaziantep, gir UNICEF håp til barna gjennom en midlertidig skole. Det betyr at i denne flyktningeleiren, hvor det bor mer enn 5 000 barn, har over 4 000 barn tilbud om skolegang. UNICEF tilbyr også her veiledning for familier med psykososial støtte til de barna som trenger det.

Mye bra er gjort i Tyrkia allerede, og det er mange som får den hjelpen og oppfølgingen de behøver i en usikker situasjon. Allikevel står ennå rundt 40 % av syriske barn i Tyrkia uten skolegang. Dette ønsker UNICEF i samarbeid med EU å endre på, og annonserte derfor i mars 2017 et program som har som mål å tilby skolegang til 230 000 barn.

Dette er et ambisiøst prosjekt, men et viktig steg for å unngå en «tapt generasjon» av barn. Håpet er at når det en dag har blitt fred i Syria, står det klar en utdannet generasjon som har kunnskapen og viljen til å bygge opp landet igjen. UNICEF er en viktig støttespiller for å nå dette målet.