Hvem er UNICEF?

UNICEF er en forkortelse for The United Nations Children’s Fund, og er en organisasjon som jobber for barns rettigheter, overlevelse, utvikling og beskyttelse gjennom prosjekter spredt over hele verden.